Mer om oss!

 

Vi är ute varje dag i olika parklekar och i naturen kring Nälsta.

Vårt största mål med verksamheten är att alla barn ska känna sig trygga och bli sedda och att alla ska få en verksamhet som anpassas efter just deras ålder och utveckling.

 

Våra dagar brukar se ut enligt följande:

  • Skapande verksamhet en dag i veckan, där vi jobbar med färg och form och olika material.
  • Besök i skogen på onsdagar, där arbetar vi bland annat med matematik och lägesord.
  • En eller två dagar i veckan brukar vi besöka Starbo Parklek eller någon annan närliggande park.
  • Någon gång per termin besöker vi biblioteket, vi springer Bamseloppet och utöver detta har vi många andra temadagar som till exempel, Nalledagen.
  • Vi gör flera längre utflykter per termin, då tar vi med oss lunch och äter ute.
  • Vi firar midsommar, Lucia och andra högtider.